WHATSAPP ENGLISH SERVICE

New 

 Bahasa Inggeris / Posted 18 hours ago by cheah cheng / 147 views

MYR 200.00

WHATSAPP ENGLISH SERVICE
1. Anda ada masalah dengan penggunaan Bahasa Inggeris semasa bekerja, ataupun dalam tugasan harian anda? Tidak pasti & tiada keyakinan dengan penggunaan “English grammar,
tenses & part of speech” yang betul semasa menulis atau membalasemel/surat/mesej/ memo dll?
2. Dengan bayaran yuran sebanyak RM200 sahaja setiap bulan, anda boleh menujukan soalan/kemusykilan anda kepada kami melalui Whatsapp, bila-bila masa sahaja.
3. Samada anda membuatkesilapan ayat dari segi “Grammar,Tenses & Part of Speech”, mahupunpenterjemahan dari Malay/ Mandarin ke B. Inggeris, kami akan menangani dan membetulkan kesilapan anda. Semua pertanyaan yang “diwhatsapp” akan dibalas dalam masa yang singkat dengan penggunaan B. Inggeris yang tepat dan standard.
4. Kami adalah kumpulan tutor yang mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pengajaran B. Inggeris. Jika anda ingin menyelesaikan masalah tugasan harian anda yang melibatkan penggunaan B. Inggeris,

Sila Whatsapp Cheah / Cheng
Mobile: 011- 1053 4922
Email: whatsapp.englishservice@yahoo.com
untuk keterangan lanjut.

5. Terma & Syarat
• Bayaran mesti dijelaskanatau “banked-in” sebelum perkhidmatan dimulakan.
• “Bank-in Slip Image”mesti dihantar melalui Whatsapp kepada kami sebagai bukti pembayaran
• Yuran yang dibayar tidak boleh dikembali, ditangguh atau dipindah ke bulan yang berikut

WHATSAPP ENGLISH SERVICE
1. Do you need to use English as the tool in your daily tasks or errands such as emails, messages,letters, memos, etc.? Are you not feeling confident enough or unsure if you are using the English Grammar, Tenses or Part of Speech correctly?
2. Paying at RM200 only per month, you can whatsapp your questions/ concerns to us for corrections & answers to your tasks & errands whenever you need.
3. We instantly correct or rectify your mistakes. Be they grammar, tenses, part of speech, or Malay/Mandarin to English translation. All whatsapp messages shall be replied ASAP using correct & standard English.
4. We are the Tutors with more than 10 years’ experience in English tutoring. If you need rectifications, answers or solutions to your daily tasks & errands which require English usage,

PLS Whatsapp Cheah/ Cheng
Mobile : 011-1053 4922
Email: whatsapp.englishservice@yahoo.com
for further enquiries.

5. RULES & REGULATIONS
• Fees are to be paid /banked in before the commencement of the service every month
• Bank-in-slip-image is to be sent via whatsapp to us after payment is made
• Fees paid cannot be refunded, transferred or deferred to the following month

Contact details

Penang,Malaysia Show Phone Number *****

Contact this listing owner